TOURIST CITY MAP Gebr. Braakensiek ‘ Amsterdam Geïllustreerd’ 1883

HISTORICAL TOURIST CITY MAP
lithography
Amsterdam, The Netherlands

SOLD   CONTACT

Category:

First tourist city map, issued on the occasion of the world exhibition in Amsterdam

Description  Amsterdam Geïllustreerd. (recto); Geïllustreerd plan van Amsterdam. (verso)
First edition of the map of Amsterdam with 150 numbered and 3-dimensional signed buildings on scale 1: 10.500, published by Joh.G. Stemler Cz. and printed by the Gebroeders Braakensiek.
Orientation: north-northeast up.

Creators  Janusch, E.H.; Stemler Czn, J.G.; Gebroeders Braakensiek
Dating 
1883
Dimensions 
56 x 43.5 cm
Condition 
good
Divers 
very rare

Stadskaart Amsterdam 1883

Na London, New York, Parijs, Philadelphia, Wenen en Sydney presenteerde in 1883 Amsterdam een wereldtentoonstelling:
Het nieuwe Noordzeekanaal, de zojuist gereedgekomen treinverbinding met Duitsland, de expansiedrift van Amsterdam en het prachtige Paleis voor Volksvlijt dat met zijn kristallen allure de bezoekers uit alle windstreken lokte, boden gelegenheid om zich verder te profileren.

De keuze voor de locatie was gevallen op het grote terrein achter het zojuist gereedgekomen Rijksmuseum, tegenwoordig beter bekend als het Museumplein (aanzienlijk groter dan het nu nog is).
Er volgde een periode van immense bouwdrift en toen de dag van de opening in 1883 naderde, waren er een slordige 3500 werklieden aan de gang.
De fraaie vergezichten over de weilanden hadden veruit de overhand op de straten en huizen die nog aangelegd en gebouwd moesten worden. Er gingen maanden overheen om het drassige terrein te ontginnen en bouwrijp te maken, maar daarna verrees het ene paviljoen na het andere.

Rondom het gehele terrein werd een speciale spoorlijn aangelegd, want de hoeveelheid aan te voeren materialen en tentoonstellingsobjecten was gigantisch. Ook de stad zelf werd aangepast. Met het oog op de te verwachten drukte werd het tramwegennet uitgebreid, waardoor er stukken gracht spontaan werden opgeofferd. Zo werden gedeelten van de Nieuwezijds Achterburgwal, het Singel, de Vijzelgracht en het Rokin zonder veel omhaal gedempt.

Op 1 mei stroomden op een koude maar stralende dag massa’s mensen naar het tentoonstellingsterrein. Er waren ingangen aan de van Baerlestraat en de P.C. Hooftstraat en een hoofdingang pal achter de poort onder het in aanbouw zijnde Rijksmuseum, maar die glorieuze ingang was voorbehouden aan de boven het volk gestelden aan wie het gegund was op de Koninklijke tribune te mogen plaatsnemen.
Toen koning Willem III met zijn gevolg arriveerde, stonden er ruim honderdduizend mensen op en rond het terrein te wachten.

De tentoonstelling werd niet alleen bezocht door de welgestelde grachtengordelbewoner, die zich door eigen equipage liet voorrijden, maar net zo goed de werkman met wollen kiel en pet die te voet kwam.