TILE Harm Henrick Kamerlingh Onnes ‘Duck-like Figure’ 1957

EARTHENWARE TILE
Studio Voorschoten
The Netherlands

SOLD   CONTACT

Category:

Earthenware tile with a polychrome decoration of a figure

Artist  Harm Henrick Kamerlingh Onnes (Zoeterwoude 1893 – Leiden 1985)
Studio  Voorschoten, The Netherlands
Material  various colors of glaze on red firing clay
Marks  hand marked and dated HH, KO ’57 V
Dimensions  (w x h) 15,3 x 15,3 cm, thickness 1.2 cm
Condition  very good

Aardewerk tegel met een polychrome decoratie van een figuur

Kunstenaar  Harm Henrick Kamerlingh Onnes (Zoeterwoude 1893 – Leiden 1985)
Atelier  Voorschoten, Nederland
Materiaal  diverse kleuren glazuur op roodbakkende klei
Merktekens  met de hand gestempeld, gemerkt en gedateerd HH, KO ’57 V
Afmetingen   (b x h) 15,3 x 15,3 cm, dikte 1,2 cm
Conditie  zeer goed

Harm Kamerlingh Onnes

Harm Kamerlingh Onnes was born in 1893 in Zoeterwoude.
At a young age he receives the first painting- and drawing lessons from his father, the painter Menso Kamerlingh Onnes, and later becomes a student of the Leiden Drawing Academy Ars Aemula Naturae. Here he makes friends with architect J.J.P. Oud en designed a number of abstract stained glass windows for the De Vonk holiday home designed by Oud.
He became a member of De Sfinx in 1915 and met Theo van Doesburg there. He joins De Stijl and is influenced by Bart van der Leck and H.P. Bremmer.

[In 1922 Kamerlingh Onnes and his uncle Adolf from Medan made a long trip to Sumatra, China and Japan. With his wife Titia Easton he made many trips to France, Italy, Greece, England and Indonesia, China and Japan.]

From 1925, however, everyday reality has been his subject. From that moment on his work is exclusively figurative. Partly due to a visit to the Mondriaan studio, he realized that abstract art was not reserved for him.

In 1927 he settles in Scheveningen. After that he works in Oegstgeest and in the summer months in Katwijk and Terschelling.
In 1933 he started experimenting with ceramics, together with his uncle H. Tutein Nolthenius from Delft. He teaches himself how to use the potter's wheel, shape, bake and paint clay and does glaze tests with Bart van der Leck. Utensils and tiles are created.
Followed by an exhibition, Harm becomes a member of Pulchri Studio in The Hague. In 1939 Kamerlingh Onnes moved to this town and became friends with Piet Wiegman.
Between 1941 and 1956 he lives in Delft and is a member of Kring ’46 here.
From 1950 to 1975, Kamerlingh Onnes exhibits almost every year at Gallery Martinus Liernur in The Hague.
In 1956 he has his studio in Voorschoten and has been a member of the Voorschotense Kunstkring here since 1968. Since then a large number of pots and objects have been created. He has his own small tile production. In 1971 he moved to Leiden.

In addition to making ceramic objects, Kamerlingh Onnes has painted, drawn and painted, including portraits of physicists Albert Einstein and Paul Ehrenfest, but is best known for his humorous character sketches of everyday life. He has also made designs for stamps and various stained glass windows.
Harm died in Leiden in 1985.

He signed his work with his initials HHKO.

Works can be seen at the Rijksmuseum, Museum Boijmans van Beuningen, Museum De Lakenhal, Museum Boerhave and the Dordrechtsmuseum.

Harm Kamerlingh Onnes is geboren in 1893 te Zoeterwoude.
Hij krijgt op jonge leeftijd van zijn vader, de schilder Menso Kamerlingh Onnes de eerste schilder- en tekenlessen en wordt later leerling van de Leidse Tekenacademie Ars Aemula Naturae. Hier sluit hij vriendschap met architect J.J.P. Oud en ontwierp een aantal abstracte glas-in-loodramen voor het door Oud ontworpen vakantiehuis De Vonk.
Hij wordt in 1915 lid van De Sfinx en ontmoet daar Theo van Doesburg.
Hij sluit zich aan bij De Stijl en raakt beïnvloed door Bart van der Leck en H.P. Bremmer.

[In 1922 maakt Kamerlingh Onnes samen met zijn oom Adolf uit Medan een lange reis naar Sumatra, China en Japan. Met zijn vrouw Titia Easton maakte hij vele reizen naar Frankrijk, Italië, Griekenland, Engeland en Indonesië, China en Japan.]

Vanaf 1925, echter, is de alledaagse werkelijkheid zijn onderwerp. Zijn werk is vanaf dat moment uitsluitend figuratief. Mede door een bezoek aan het atelier van Mondriaan besefte hij dat de abstracte kunst niet voor hem was weggelegd.

In 1927 vestigt hij zich in Scheveningen. Daarna is hij werkzaam in Oegstgeest en in de zomermaanden in Katwijk en Terschelling. In 1933 begint hij te experimenteren met keramiek, samen met zijn oom H. Tutein Nolthenius uit Delft. Hij leert zichtzelf het draaien, vormen, bakken en beschilderen van klei en doet glazuurproeven met Bart van der Leck. Er ontstaan gebruiksvoorwerpen en tegels. Gevolgd door een tentoonstelling wordt Harm lid van Pulchri Studio te Den Haag.
In 1939 verhuist Kamerlingh Onnes naar deze stad en raakt bevriend met Piet Wiegman. Tussen 1941 en 1956 woont hij in Delft en is hier lid van Kring ’46. Vanaf 1950 tot 1975 exposeert Kamerlingh Onnes bijna jaarlijks bij Kunsthandel Martinus Liernur in Den Haag.
In 1956 heeft hij zijn atelier in Voorschoten en is hier sinds 1968 lid van de Voorschotense Kunstkring. Sindsdien ontstaat een groot aantal potten en plastieken. Hij heeft een eigen kleine tegelproductie. In 1971 verhuist hij naar Leiden.

Behalve het maken van keramische objecten heeft Kamerlingh Onnes geschilderd, getekend, geaquarelleerd waaronder portretten van de natuurkundigen Albert Einstein en Paul Ehrenfest, maar is vooral bekend van zijn humoristische karakterschetsen van het dagelijks leven. Ook heeft hij ontwerpen gemaakt voor postzegels en diverse glas-in-lood ramen.
Harm overlijdt in 1985 te Leiden.

Hij signeerde zijn werk met zijn initialen HHKO.

Werken zijn te zien bij Het Rijksmuseum, Museum Boijmans van Beuningen, Museum De Lakenhal, Museum Boerhave en het Dordrechtsmuseum.