SCALE MODEL KIT Otto van Tussenbroek ‘Blij-Dorp Zoo cut-out prints’ Rotterdam 1941 (€ 225)

Jeugdactie/ Diergaarde Blij-Dorp
Rotterdam,
The Netherlands

 € 225    CONTACT

Original and complete set of 4 (2-sided printed) color lithographs with a total of 36 animal species, most of them in different positions

Design  Otto van Tussenbroek (1882-1957)
Edition  Youth Action Rotterdam in collaboration with Blij-Dorp Zoo Rotterdam, the Netherlands 1942
Marks  monogrammed OVT marks in the plates and on the original envelope
Dimensions  (4x) 40 x 56 cm
Condition  very good
Rare  complete and unused set


[Bouwplaat] Otto van Tussenbroek ‘Diergaarde Blij-Dorp Knipprenten’ Rotterdam 1941

Originele en complete set van 4 (2-zijdige bedrukte) kleurlitho’s met in totaal 36 diersoorten, waarvan de meesten in verschillende houdingen

Ontwerp 
Otto van Tussenbroek (1882-1957)
Uitgave  Jeugdactie Rotterdam in samenwerking met Diergaarde Blij-Dorp, Nederland 1942
Merktekens  gemonogrammeerd OVT in de platen en op de originele enveloppe
Afmetingen  (4x) 40 x 56 cm
Conditie  zeer goed
Zeldzaam  complete en ongebruikte set

The Rivièrahall

The Rivièrahall is the main building of the Blij-Dorp Zoo and was built in 1939 to a design by Sybold van Ravesteyn in neo-Baroque / functionalist style.
The exhibition building is prominently positioned on the central, symmetrical axis of the zoo. A winter garden was present in the central hall. The side wings were intended for, among other things, the residence of reptiles, thick skins and monkeys.
The name of the hall refers to the French Riviera. This was therefore intended to give visitors the feeling of being in an exotic environment. By creating a Mediterranean, sub-tropical atmosphere, the zoo was also attractive to the public in winter.
Originally, people could dine in a chic restaurant and have a drink in a cafeteria.

De Rivièrahal is het hoofdgebouw van Diergaarde Blij-Dorp en werd in 1939 gebouwd naar het ontwerp van Sybold van Ravesteyn in neobarokke/functionalistische stijl.
Het tentoonstellingsgebouw is prominent gepositioneerd op de centrale, symmetrische as van de diergaarde. In de centrale hal was een wintertuin aanwezig. De zijvleugels waren bestemd voor onder meer het verblijf van
reptielen, dikhuiden en apen.
De naam van de hal verwijst naar de Franse Rivièra. Deze was dan ook bedoeld om bezoekers het gevoel te geven zich in een exotische omgeving te bevinden. Door het scheppen van een mediterrane, subtropische sfeer was de dierentuin ook in de winter aantrekkelijk voor publiek.
Men kon er van oorsprong dineren in een chique restaurant en iets drinken in een cafetaria.